Veelgestelde vragen

Hier vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

085 – 273 67 30 | info@principleproperties.nl

De huurovereenkomst en opzegtermijn

Op basis van het Nederlands recht is het in beginsel niet mogelijk om vooraf een contract voor bepaalde tijd op te stellen. Lees meer »

In het geval dat het einde van de initiële minimale huurperiode nadert (Artikel 1.4. van de huurovereenkomst) en geen van de partijen de huurovereenkomst opzegt, wordt de huurovereenkomst automatisch omgezet naar een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit i.v.m. de strenge huurbescherming die de huurder geniet op basis van het Burgerlijk Wetboek, boek 7. Lees meer »

Al onze contracten en de algemene bepalingen zijn opgesteld overeenkomstig de richtlijnen die gehanteerd worden door de Vereniging Verhuur Makelaars Amsterdam (“VVA”) en Nederlands recht derhalve kan er van de inhoud van de contracten niet worden afgeweken. Lees meer »

In het geval dat de verhuurder de woning wil verkopen, is dit geen juridisch geldige reden om de huur te beëindigen. Lees meer »

De punten B t/m F zijn alleen van toepassing wanneer er sprake is van een zogeheten diplomatenclausule voor de verhuurder. Lees meer »

Alles over het inlichten van uw hypotheekverstrekker, verzekeringen en certificaten

Het informeren van de hypotheekverstrekker dient door de hypotheeknemer zelf te worden gedaan. Lees meer »

U moet uw hypotheekverstrekker inlichten zodra de nieuwe huurder voor uw woning gevonden is, nog voor aanvang van de huurovereenkomst (artikel 8 van de huurovereenkomst). Lees meer »

Wanneer je huiseigenaar bent is het verplicht een aantal verzekeringen af te sluiten. Lees meer »

Als huurder moet je een verzekering afsluiten om eventuele schade te dekken. Lees meer »

Als u uw huis gaat verkopen of verhuren dan is het energielabel verplicht. Een energielabel laat zien hoe energiezuinig uw huis is. Het energielabel kan gunstig zijn voor uw uiteindelijke verkoop- of verhuurprijs. Lees meer »

Vergunningen en huurverhoging

De Leegstandwet voorziet in de mogelijkheid om bepaalde leegstaande woningen en gebouwen tijdelijk te verhuren. Lees meer »

De vergunning dient u aan te vragen bij de desbetreffende gemeente. Lees meer »

Een huisvestingsvergunning is een vergunning die de huurder moet aanvragen om in een huurwoning te mogen wonen die binnen de sociale sector valt. Lees meer »

De verhoging van de huurprijs wordt jaarlijks vastgesteld door de rijksoverheid. De huurprijs wordt aangepast op basis van de consumentenprijsindices (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Lees meer »

De huurprijs verhoging van woningen in de geliberaliseerde sector worden aangepast op basis van de consumentenprijsindices (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Lees meer »

De verhuurder dient de huurder een maand voor het einde van de minimale initiële huurperiode op de hoogte te stellen van de verhoging van de huurprijs. Lees meer »

Meer over huurachterstand, onderverhuur en boetes

Een huurder dient zich als een goed huurder te gedragen. Hieronder valt onder ander het tijdig voldoen van zijn/ haar betalingsverplichtingen aan de verhuurder. Lees meer »

Enige vorm van de onderhuur is in beginsel niet toegestaan, tenzij de verhuurder hier uitdrukkelijke goedkeuring voor geeft. Lees meer »

In artikel 5.1 van onze algemene bepalingen is opgesteld in welke situatie(s) de verhuurder kan overgaan tot het opleggen van een boete. Lees meer »

De hoogte van een boete verschilt per overtreding. Lees meer »

Principle Properties BV
NL62 RABO 0145 6530 72

De bankgegevens staan tevens onderaan de factuur vermeldt.