Verhuren voor bepaalde tijd

Ik wil dat mijn huurder vertrekt na 12 maanden. Waarom is een contract voor bepaalde tijd niet mogelijk?

Op basis van het Nederlands recht is het in beginsel niet mogelijk om vooraf een contract voor bepaalde tijd op te stellen. Dit in verband met de strenge huurbescherming die de huurder geniet op basis van het Burgerlijk Wetboek (BW 7). Verhuur voor bepaalde tijd is slechts mogelijk in het geval dat er een zogeheten diplomatenclausule voor de verhuurder van toepassing is. Mocht dit het geval zijn dan dient de verhuurder aan te tonen dat er voor aanvang van de huurovereenkomst een datum vaststaat waarop de verhuurder terugkeert naar het gehuurde in verband met dringend eigen gebruik. De verhuurder kan dit aantonen doormiddel van bijvoorbeeld een tijdelijk werkcontract in het buitenland.

Waarom zijn punten B t/m F doorstreept in de overwegingen op de huurovereenkomst?

De punten B t/m F zijn alleen van toepassing wanneer er sprake is van een zogeheten diplomatenclausule voor de verhuurder. Er is sprake van een diplomatenclausule wanneer de verhuurder kunt aantonen (aan de hand van bijvoorbeeld een tijdelijk werkcontract) dat de verhuurder voor een bepaalde periode in het buitenland is en op een vooraf vastgestelde datum weer terug zal keren naar het gehuurde.