Huurachterstand en onderverhuur

Wat doe ik als mijn huurder zijn betalingsverplichting niet voldoet?

Een huurder dient zich als een goed huurder te gedragen. Hieronder valt onder ander het tijdig voldoen van zijn/ haar betalingsverplichtingen aan de verhuurder. In het geval de huurder niet tijdig zijn huur betaalt, is er sprake van een gebrek. Op basis van onze algemene voorwaarden is de verhuurder gerechtigd om een boete op te leggen in geval van een betalingsachterstand.In de praktijk blijft dat een verhuurder naar de kantonrechter kan stappen zodra er een huurachterstand van ten minste 3 maanden is ontstaan. In veel gevallen zal de kantonrechter een termijn stellen zodat de huurder alsnog aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Van belang is dat de verhuurder vanaf het begin streng op de tijdige betalingen van de huurder toeziet.

Wat doe ik als ik vermoed dat mijn huurders mijn appartement onderverhuren?

Enige vorm van de onderhuur is in beginsel niet toegestaan, tenzij de verhuurder hier uitdrukkelijke goedkeuring voor geeft.

Mocht er onderhuur worden ontdekt in het gehuurde, dan is het als verhuurder van belang dat er een dossier wordt opgebouwd met hierin zoveel mogelijk details opgenomen zoals hoe vaak, wanneer, etc. Het is van belang de huurders hier direct op te attenderen. Veelvuldige onderverhuur van de woning kan tot slecht huurder schap zorgen, wat kan leiden tot een opzeggrond voor de verhuurder. Let er wel op als verhuurder dat het niet zomaar mogelijk is om de huurder uit het gehuurde te zetten in verband met de strenge huurbescherming geniet. Het is daarom raadzaam om direct contact met de huurders op te nemen en te allen tijde een goede verstandhouding onderling te onderhouden.

 

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op of bekijk de veelgestelde vragen.