Een leegstandswetvergunning aanvragen

Wat is een leegstandswetvergunning?

Een leegstandsvergunning kan alleen worden opgevraagd in het geval de woning te koop wordt aangeboden. Artikel 15 van de Leegstandwet voorziet in de mogelijkheid voor de eigenaar om bepaalde leegstaande woningen en gebouwen tijdelijk te verhuren. In het eerste lid van artikel 15 van de Leegstandwet zijn de gevallen opgesomd waarop de regeling van tijdelijke huur en verhuur van toepassing is. Het moet gaan om een woonruimte in een voor de verkoop bestemde woning, die:
• Nog nooit bewoond is geweest (nieuwbouwwoning);
• In de twaalf maanden voordat de woning leeg kwam te staan door de eigenaar geheel of grotendeels bewoond is geweest(of, wanneer de woning minder dan een jaar geleden is opgeleverd, sindsdien door de eigenaar bewoond is geweest);
• In de tien jaar voordat de woning leeg kwam te staan niet meer dan drie jaar (geheel of gedeeltelijk) verhuurd is geweest;
• Woonruimte in een voor sloop of renovatie bestemde huurwoning.
• Woonruimte in een gebouw bestemd voor groepsgewijze huisvesting, verzorging of verpleging, logiesverschaffing, administratie en/of onderwijs dat in afwachting is van een bepaalde andere bestemming;
Een leegstandsvergunning kan bij de gemeente tegen betaling worden aangevraagd en zal voor maximaal 5 jaar worden verleend. Een huurder die een woning huurt o.b.v. de leegstandswet is minder goed beschermd. Mocht een huurder tussentijds opzeggen, dan kan er een nieuwe huurder in het gehuurde worden geplaats. Hiervoor is wel goedkeuring van de hypotheekverstrekker vereist.

Hoe vraag ik een leegstandswet vergunning aan?

Op basis van de Leegstandwet kan een woning voor maximaal vijf jaar worden verhuurd. Als de gemeente een vergunning verleent voor tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet, is de vergunning direct vijf jaar geldig (vergunningen verleent na 1 juli 2013). De vergunning dient u aan te vragen bij de desbetreffende gemeente.

Vergunning aanvragen:
Leegstandswet vergunning aanvragen in Amsterdam
Leegstandswet vergunning aanvragen in Rotterdam
Leegstandswet vergunning aanvragen in Den Haag

 

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op of bekijk de veelgestelde vragen.