Jaarlijkse indexering van de huurprijs

Wat houdt de jaarlijkse indexering van de huurprijs in?

De verhoging van de huurprijs wordt jaarlijks vastgesteld door de rijksoverheid. De huurprijs kan zelf door verhuurder en huurder onderling jaarlijks worden aangepast één jaar na aanvang huurovereenkomst.
Met deze toepassing kunt u huurprijsaanpassingen berekenen voor woningen in de geliberaliseerde sector, waarvan de huur wordt aangepast op basis van de consumentenprijsindices (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Waar vind ik de berekening voor de jaarlijkse huurprijs indexering?

Met deze toepassing kunt u huurprijsaanpassingen berekenen voor woningen in de geliberaliseerde sector, waarvan de huur wordt aangepast op basis van de consumentenprijsindices (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit staat in uw huurovereenkomst. Een huurovereenkomst is geliberaliseerd als de huur bij het afsluiten van het contract hoger lag dan de liberalisatiegrens van dat moment. De liberalisatiegrens per 1 januari 2015 is EUR 710,68.

Wanneer moet de verhuurder de huurder op hoogte stellen van de huurverhoging?

In het geval de huurovereenkomst niet door een van de partijen (rechtsgeldig) is opgezegd, dient de verhuurder schriftelijk kennis te geven van de verhoging van de huurprijs. Dit dient een maand voor het einde van de minimale initiële huurperiode te worden gedaan.

 

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op of bekijk de veelgestelde vragen.