Meer informatie over het beeindigen van de huurovereenkomst

Wat houdt: ‘Einddatum initiële minimale huurperiode’ in?

In het geval dat het einde van de initiële minimale huurperiode (Artikel 1.4. van de huurovereenkomst) nadert en geen van de partijen de huurovereenkomst opzegt, wordt de huurovereenkomst automatisch omgezet naar een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit i.v.m. de strenge huurbescherming die de huurder geniet op basis van het Burgerlijk Wetboek, boek 7.

Wat is de opzegtermijn voor de verhuurder en huurder?

Al onze contracten en de algemene bepalingen zijn opgesteld overeenkomstig de richtlijnen die gehanteerd worden door de Vereniging Verhuur Makelaars Amsterdam (“VVA”) en Nederlands recht derhalve kan er van de inhoud van de contracten niet worden afgeweken. Opzegging van de huurovereenkomst dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand door huurder en een opzegtermijn van drie maanden (plus één maand met een maximum van 6 maanden voor elk jaar dat de huur heeft geduurd) door verhuurder (artikel 3.2 van de huurovereenkomst).

Ik wil mijn woning verkopen. Kan ik de huurders verplichten te vertrekken?

In het geval dat de verhuurder de woning wil verkopen, is dit geen juridisch geldige reden om de huur te beëindigen. In het Nederlands recht is in Boek 7 BW een bepaling opgenomen, de zogeheten “koop breekt geen huur” bepaling. Dit houdt in dat de woning slechts kan worden verkocht met behoudt van de huidige huurders en verkoop van het gehuurde juridisch gezien geen dringend eigen gebruik oplevert. Het is wel mogelijk om onderling eventueel een beëindigingsovereenkomst af te spreken waarin een nieuwe einddatum wordt vastgelegd. Dit document kan hier worden gedownload in het Engels en Nederlands. Het is in zo’n geval niet nodig om een nieuw contract op te stellen, de huidige huurovereenkomst zal als basis blijven gelden.

Wel is het belangrijk om te weten dat een beëindigingsovereenkomst eigenlijk een zogeheten ‘Gentleman Agreement” tussen verhuurder en huurder is. Mocht het ooit zover komen dat e.e.a. voor de kantonrechter komt, dan zal deze de afspraak gemaakt tussen partijen van tafel werpen. Dit heeft weer te maken met de strenge huurbescherming die de huurders in Nederland genieten.