Huis verhuren nieuws

Al het nieuws over het verhuren van woningen

Regels omtrent het verhuren van woningen worden regelmatig gewijzigd. Hier blijft u op de hoogte van het laatste nieuws. Zo gaan er wellicht nog meer zaken veranderen om de woningmarkt regels soepeler te maken. Zo zal het voor de verhuurder gunstig zijn wanneer de regering het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur opvolgt. De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur heeft namelijk geadviseerd om de hoogte van de liberalisatiegrens en de huurtoeslag meer los te laten.

Verplicht: Een energielabel

Sinds 1 januari 2008 moeten eigenaren van woningen bij verkoop of verhuur van hun huis een energielabel overhandigen aan de koper of huurder. Het energielabel geeft inzicht in de energiezuinigheid van de woning en is bedoeld om energiebesparende maatregelen te stimuleren. Het energielabel voor woningen loopt van A tot en met G. Het A-label is het energiezuinigst en het G-label het minst zuinig. Het energielabel is maximaal tien jaar geldig. Een eigenaar die bij verkoop of verhuur geen energielabel overhandigt, krijgt per 1 juli 2015 te maken met sancties. Op 1 juli is daadwerkelijk begonnen met de handhaving. Lees hier meer over regels van een energielabel.

Belangrijk: Puntentelling voor geliberaliseerde woningen

Onder een wettelijk vastgestelde grens is de huur gemaximaliseerd (sociale huur), daarboven geldt de marktprijs (vrije sector huur) en kunt u zelf bepalen welke huurprijs u vraagt. Een woning moet minimaal 141 punten behalen voor verhuur in de vrije sector. De BeheerCompagnie is een onafhankelijke woningbeheerder, gespecialiseerd in het beheer van particuliere huurwoningen. Het is mogelijk om de puntentelling door De BeheerCompagnie te laten uitvoeren zodat u zeker weet of u vrij bent in het bepalen van de huurprijs of dat u gebonden bent aan een maximale huurprijs. Ook kunnen zij u o.a. adviseren hoe een hoger puntenaantal te behalen, het aanvragen van vergunningen, te infomeren over het energielabel of het administratieve, financiële of het technische beheer van uw verhuurde woning uit handen te nemen. We houden u als huiseigenaar op de hoogte van alle ontwikkelingen, bezoek regelmatig de website voor belangrijke updates!

Hervormingen in de huursector

Het kabinet stemt in met de uitwerking van de nieuwe hervormingen in de huursector Het kabinet heeft ingestemd met het voorstel van minister Blok (Wonen) om de nieuwe hervormingen in de huursector te realiseren. Op deze manier wordt getracht om scheefwonen te voorkomen, een beter passend aanbod te creëren van huurwoningen in zowel de sociale-

Lees Meer

Nieuwe Opiumwet

De nieuwe Opiumwet kan gevolgen hebben voor verhuurders Op 1 maart 2015 is de Opiumwet gewijzigd. Voor de vastgoedbranche heeft dit grote gevolgen. De gevolgen voor u als huiseigenaar worden op een rijtje gezet. 1. Wat verandert er precies? Sinds 1 maart van dit jaar kan het OM ook bonafide verhuurders als zogeheten ‘facilitators’ van

Lees Meer

Woningwaarderingsstelsel op de schop

Al sinds het regeerakkoord van oktober 2012 en het woningmarktakkoord van februari 2013 is gesproken over een nieuw woningwaarderingsstelsel (WWS), ook wel het puntenstelsel genoemd. Per 1 oktober 2015 is het dan zover: het WWS gaat op de schop. We bespreken wat de wijzigingen en de betekenis daarvan zijn voor u. 1. Wijzigingen van het WWS

Lees Meer

Verplicht energielabel per 1 juli

Bent u een huiseigenaar die een woning of gebouw wil verhuren of verkopen? Dan moet u per 1 juli 2015 het ter beschikking stellen van een energielabel in overweging mee nemen. Een energielabel geeft aan hoe zuinig het huis is met gas, elektriciteit en warmte. De overheid heeft per 1 juli meer mogelijkheden om sancties op te leggen

Lees Meer

Regels voor de verhuur van nieuwbouw

  Het is pas 1 juli geweest en dat betekent dat de nodige regels worden gewijzigd. Voor u als huiseigenaar wijzigt onder meer de regelgeving voor nieuwbouw. Die regelgeving was te streng, zo klonk het vanuit vastgoedorganisaties. Intussen lijken er meer veranderingen op komst te zijn. Wat verandert er per 1 juli? Vlak voor 1

Lees Meer

WOZ-waarde telt mee voor puntensysteem huurwoning

Het zat er al een tijdje aan te komen maar per 1 oktober gaat de WOZ-waarde van een huurwoning (wet Waardering Onroerende Zaken) meetellen bij de berekening van het aantal punten op grond van het woningwaarderingsstelsel (het puntensysteem). Het doel hierachter is om tot een huurprijs te komen die beter past bij de economische markt

Lees Meer

Rijksmonument biedt vastgoedontwikkelaars kansen

U zou het misschien niet denken, maar een Rijksmonument kan vastgoedontwikkelaars kansen bieden. Voor u als vastgoedontwikkelaar zijn er mooie voordelen te behalen door in een Rijksmonument te investeren. Kosten die gemaakt moeten worden voor het onderhoud zijn fiscaal aftrekbaar. De huurprijs voor een appartement mag bij een Rijksmonument bovendien standaard wat hoger liggen dan

Lees Meer

Puntensysteem bij verhuur woning

Hoeveel huur gevraagd mag worden voor een woning, hangt af van de zogenaamde puntentelling. Hoe meer punten de woning heeft, hoe hoger de maximale huurprijs. Voornamelijk het woonoppervlak, het voorzieningenniveau en het energielabel zijn hiervoor bepalend. Een woning moet minimaal 146 punten behalen voor verhuur in de vrije sector. Als uw woning in de vrije

Lees Meer

Onderverhuur via Airbnb is streng verboden

Onderverhuur via Airbnb is streng verboden In de wet staat dat onderverhuur verboden is, ook als die van korte duur is, indien u als verhuurder niet uitdrukkelijk toestemming geeft voor de onderhuur. Wat staat er in de huurovereenkomst over onderverhuur? In de huurovereenkomst is opgenomen dat de huurder niet is toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de

Lees Meer