Amsterdam bemachtigt 4e plaats in commerciële vastgoed ranking

Na Londen, Parijs en Cambridge, is Amsterdam de meest geschikte stad voor commerciële vastgoedinvesteringen. Deze uitspraak is gedaan door de Dynamic Cities Index van Savills. Dit initiatief beoordeelt 130 Europese steden op diverse onderdelen zoals: economische groei, technologie, bevolking en welvaart.

Amsterdam blinkt uit in innovatie

Deze conclusie is getrokken aan de hand van een uitgebreid onderzoek waarbij 60 indicatoren verdeeld over 6 categorieën, belicht zijn: innovatie, inspiratie, inclusiviteit, interconnectie, investeringen en infrastructuur.

Amsterdam scoorde in totaal met 74 %, waarbij de beste score behaald is op het vlak van innovatie. Innovatie is gemeten aan de hand van drie kenmerken: (financierings)middelen, hoeveelheid patenten en activiteiten op het gebied van innovatie. De Dynamic Cities Index bestempelt Amsterdam als een stad voor actieve innovatie.

De stad heeft de op drie na hoogste plek verkregen op het gebied van start-up dichtheid. In lijn hiermee licht Marcel Fleminks, Director of Investments bij Savills toe: ‘Amsterdam is het commerciële en financiële centrum van Nederland, met een groeiende technologie en start-up community. In de stad is ook een groot aantal nationale en internationale hoofdkantoren gevestigd en de stad is een belangrijke nationale en internationale distributiehub. Deze combinatie van factoren draagt ertoe bij dat Amsterdam een van de meest dynamische steden van Europa is en goed is toegerust om te blijven profiteren van toenemende urbanisatie.’

Daarnaast scoort Amsterdam goed op interconnectie, mede door de haven en de kwaliteit van de internationale luchthaven Schiphol. Daarnaast beschikt Amsterdam over een van de grootste metro netwerken in Europa. Hierbij is de toekomstige Noord-Zuid  lijn in ogenschouw genomen.

Ruimte voor groei

Opmerkelijk is dat Amsterdam met haar rijke aantal nationaliteiten het laagst scoort op inclusiviteit. Om deze categorie te meten is onder andere gekeken naar de mate van participatie, toegankelijkheid van vervoer en mobiliteit, diversiteit en de relatie tussen nationaliteit en koopkracht. Op dit gebied is nog enige ruimte voor verbetering. Echter is de algehele verwachting dat Amsterdam significant zal groeien op alle gebieden, inclusief de bevolking en BBP, in het komende decennium.

De aantrekkende markt biedt ook veel kansen voor investeerders en huiseigenaren. Het wordt hierdoor steeds interessanter om uw huis te verhuren. Principle Properties helpt u graag! Neem contact op met een van onze specialisten voor meer informatie over het verhuren van uw huis.