De rol van data in het vastgoed

Tegenwoordig wordt er meer data verzameld dan ooit. Zo wordt er gesteld dat we elke twee dagen evenveel informatie verzamelen als alle informatie tot aan 2003. Deze digitalisering zet onverminderd door. In 2020 zal diezelfde hoeveelheid informatie worden verzameld in slechts enkele uren. De reden hiervoor is dat alles wat men doet, digitale sporen nalaat. Het nalaten van digitale sporen, heet ‘datafication’ en is niet weg te denken uit onze toekomst.

Big Data in het vastgoed

Juist in het vastgoed is dat een zeer relevante ontwikkeling. Veel vastgoedobjecten en de directe omgeving zitten vol met sensoren. Voorbeelden zijn rookmelders, lichtsensoren of andere slimme meetapparatuur zoals daken met zonnepanelen en camera’s. Deze sensoren leveren samen een rijk scala aan data en juist het combineren van deze data geeft inzichten die kunnen leiden tot een hogere efficiëntie, veiligheid, comfort en duurzaamheid. Zo kan er meer accuraat worden bepaald wanneer gebouwen en installaties aan onderhoud toe zijn.
Door de data te koppelen is er een groot inzicht in de wensen en behoeften van gebruikers maar ook inzicht in hoe de gebruikers zich gedragen. Data van sociale media geven het algehele gevoel en sociale ontwikkelingen van de buurt weer, dit is een steeds belangrijkere factor in de waardebepaling van het vastgoed. Ieder gebouw heeft zijn eigen mogelijkheden wat betreft de data-analyse. Zo kan het voor een winkel op een luchthaven van belang zijn te weten wanneer de luchthaven het drukst bezocht wordt of wanneer er personen op het vliegveld aanwezig zijn die geïnteresseerd zijn in een bepaald product (af te lezen uit de cookies van hun mobiele telefoon). Voor kantoren kan de gebruikstevredenheid worden gebruikt om ziekteverzuim te begrijpen en te controleren. De data-analyse kan ook heel erg goed ingezet worden om gebouwen te maximaliseren in duurzaamheid.

Privacy en Big Data

Hoe er met Big Data wordt omgegaan, en in het bijzonder de privacy, wordt steeds belangrijker. Om betrouwbare voorspellingen te kunnen doen, integere besluiten te kunnen nemen, betrouwbare planningen en constructief beleid op te kunnen stellen, is vereist dat de data betrouwbaar, correct en volledig is. Het gevaar schuilt in juist dit proces omdat de data uit zijn context wordt gehaald. Dit kan de integriteit van die gegevens en de daarop gebaseerde conclusies aantasten. Daarnaast is het belangrijk dat de data verzamelaars op een integere manier hun data verzamelen.

Principle Properties en Big Data

Principle Properties houdt de laatste ontwikkelingen op dit gebied in de gaten. Wij geloven dat de combinatie van traditioneel hard werken en het gebruiken van data-analyse de toekomst is.