Wat houdt een diplomatenclausule eigenlijk in?

Er is veel verwarring over wat een “diplomatenclausule” precies inhoudt. In de praktijk wordt dit begrip op verschillende manieren uitgelegd en dit kan voor verwarring zorgen onder huurders en verhuurders. Om verwarring te voorkomen gaat dit artikel in op het begrip diplomatenclausule.
Een verhuurder die een woning voor onbepaalde tijd verhuurt, kan met de huurder afspreken dat er een aanvangsperiode van bijvoorbeeld een jaar geldt. Gedurende deze aanvangsperiode kan de huurovereenkomst dan niet worden opgezegd. Dat geeft de verhuurder de zekerheid dat de huurder in ieder geval een jaar blijft zitten.

Diplomatenclausule initiatief huurder

Als een woning op deze wijze wordt verhuurd aan een expat, wil de expat vaak dat er een zogenaamde ‘diplomatenclausule’ in de huurovereenkomst wordt opgenomen. Daarmee wordt bedoeld dat er een afspraak wordt vastgelegd dat de huurder de huurovereenkomst tussentijds kan opzeggen als hij voor zijn werk wordt overgeplaatst en genoodzaakt is te verhuizen naar een andere stad of een ander land. Zo’n diplomatenclausule is dan de uitzondering op het tussentijdse opzegverbod dat gedurende de aanvangsperiode geldt. Dit is de betekenis die in de praktijk vaak aan het begrip diplomatenclausule wordt gegeven.

Diplomatenclausule initiatief verhuurder

Maar de term wordt ook gebruikt voor de zogenaamde ‘tussenhuur’.
Als een eigenaar van een woning voor een bepaalde periode ergens anders moet zijn, bijvoorbeeld in het buitenland voor studie of werk, dan kan hij zijn woning tijdelijk verhuren. De huurovereenkomst moet dan worden aangegaan voor bepaalde tijd en in de huurovereenkomst moet een ontruimingsbeding worden opgenomen, waarin staat dat de huurder de woning moet verlaten als de verhuurder na de overeengekomen periode weer terugkeert. In zo’n tussenhuursituatie kan de verhuurder de huurovereenkomst tegen het einde van de afgesproken termijn (en niet eerder) opzeggen. Hij heeft een wettelijke opzeggingsgrond. Dat betekent dat wanneer de huurder weigert te vertrekken, de verhuurder de beëindiging van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning bij de rechter kan afdwingen. Deze tussenhuur wordt ook een huurovereenkomst met diplomatenclausule genoemd.

Mogelijkheden

Twee keer de term diplomatenclausule, maar twee totaal verschillende betekenissen. Welke van de twee wordt er bedoeld? Wil iemand een zogenaamde tussenhuurovereenkomst sluiten, of wil hij enkel een tussentijdse opzegmogelijkheid opnemen? De consultants van Principle Properties zullen u altijd per case uitleggen wat er precies wordt bedoeld met de diplomatenclausule. Heeft u nog vragen over de diplomatenclausule of wilt u weten of er voor uw woning mogelijkheden zijn te verhuren met diplomatenclausule? Neem dan contact op met een van onze product managers.