Hervormingen in de huursector

verhuren-minister-blokHet kabinet stemt in met de uitwerking van de nieuwe hervormingen in de huursector

Het kabinet heeft ingestemd met het voorstel van minister Blok (Wonen) om de nieuwe hervormingen in de huursector te realiseren. Op deze manier wordt getracht om scheefwonen te voorkomen, een beter passend aanbod te creëren van huurwoningen in zowel de sociale- als de vrije sector en om uiteindelijk de doorstroming van de woningmarkt te bevorderen. Het kabinet wil dit met o.a. de volgende punten bereiken.

Woningwaarderingsstelsel

Het woningwaarderingsstelsel, ofwel het puntenstelsel, wordt meer toegespitst op de markt. De locatie van een sociale huurwoning zal hierdoor een grotere rol spelen in de maximale toegestane huurprijs. Tevens zal in de berekening van de punten de WOZ-waarde voor ongeveer een kwart meetellen. Uiteindelijk vervallen hiermee ook de zogeheten ‘Donnerpunten’. Deze werden tot nu toe nog gebruikt om in een aantal schaarstegebieden de lokale marktsituatie beperkt mee te wegen. Het streven is uiteindelijk om het nieuwe puntenstelsel medio 2015 in te laten gaan.

Tijdelijke huurcontracten

Er zullen verder meer mogelijkheden verschaft worden om huurders tijdelijke huurcontracten aan te bieden. Zo zullen er huurcontracten gecreëerd worden van maximaal 2 jaar en starterscontracten van maximaal 5 jaar voor personen tot 30 jaar oud. Tevens wordt het mogelijk om naast de zogeheten campuscontracten en (nog in te voeren) promovendi-contracten voor studenten, woningen te bestemmen voor specifieke doelgroep zoals bijvoorbeeld een groot gezin. Het kabinet probeert hiermee de verhuur van een woning aantrekkelijker te maken voor huiseigenaren . Er zullen namelijk meer meer zekerheden ontstaan over de beëindiging van een huurcontract. Daarnaast zullen bijzondere groepen sneller toegang krijgen tot een betaalbare woning op de woningmarkt.

Liberalisatiegrens

De liberalisatiegrens wordt voor drie jaar bevroren op 699,48 euro. De liberalisatiegrens markeert de overgang tussen de gereguleerde en vrije huursector. Het is echter wel mogelijk om de huurprijzen als gevolg van het puntenaantal of een jaarlijkse verhoging boven deze grens uit te laten stijgen.

Wilt u graag weten wat dit betekent voor de verhuur van uw woning? Vraag hier om gratis advies!