Rijksmonument biedt vastgoedontwikkelaars kansen

U zou het misschien niet denken, maar een Rijksmonument kan vastgoedontwikkelaars kansen bieden. Voor u als vastgoedontwikkelaar zijn er mooie voordelen te behalen door in een Rijksmonument te investeren. Kosten die gemaakt moeten worden voor het onderhoud zijn fiscaal aftrekbaar. De huurprijs voor een appartement mag bij een Rijksmonument bovendien standaard wat hoger liggen dan bij andere. Tot slot is er een zeker maatschappelijk doel gebaat bij de investeringen, waardoor u bij de overheid op meer steun kan rekenen.

Fiscale voordelen van een Rijksmonument

Ten eerste geldt dat de restauratiekosten die u heeft, van het persoonlijk inkomen mogen worden afgetrokken. De voorwaarde daarvoor is wel dat het monument is ingeschreven in een speciaal register, maar wat niet ter zake doet is of u het zelf gebruikt of slechts als een belegging ziet. Komt u voor de regeling in aanmerking, dan valt uw belastingaanslag aan het eind van het jaar lager uit. Dat is weer een mooie financiële meevaller.

Verhoogde huuropbrengsten voor vastgoedontwikkelaars

Niet alleen zijn de kosten voor onderhoud fiscaal aftrekbaar, ook valt met een Rijksmonument een groot rendement te behalen. Van de panden wordt geacht dat deze een zekere aantrekkingswaarde op mensen te hebben, daarom krijgt elk gerestaureerd gebouw 50 punten extra in het puntensysteem dat geldt voor huurwoningen. Wat resulteert in een hoge huurprijs die gevraagd kan worden. In totaal gaat het om ongeveer drieduizend euro meer per jaar.

Maatschappelijke steun voor vastgoedontwikkelaars

vastgoed-rijksmonument-investerenVastgoedontwikkelaars die kansen zien in een Rijksmonument, kunnen met het oog op het restaureren daarvan eerder in aanmerking komen voor een speciale hypotheek via het Nationaal Restauratiefonds. Maar ook gemeentes hebben er belang bij dat de gebouwen worden aangepakt. Geregeld helpen zij vastgoedinvesteerders door een bestemmingsplan te wijzigen of een subsidie te verstrekken. Daarbij moet wel bedacht worden dat het gemeentes soms aan financiële middelen voor dit soort projecten ontbeert, maar in principe heeft u een sterke onderhandelingspositie, bezien vanuit het maatschappelijk nut van de restauratie.