Nieuw Erfpachtstelsel Amsterdam onbetaalbaar voor particuliere verhuurders

erfpachtstelsel-amsterdamNu de gemeente Amsterdam een rekentool op de website heeft gezet, waarmee de afkoopsom voor de erfpacht kan worden berekend volgens het nieuwe erfpachtstelsel, zijn erfpachters zich rot geschrokken van de bedragen die uit de berekening rollen. Voor woningcorporaties gelden zeer voordelige regels.

Particuliere verhuurders betalen een veelvoud van de canon of afkoopsommen die voor corporaties geldt. Ook particuliere verhuurders van gereguleerde woningen (sociale sector) op erfpacht lijken de hoofdprijs te moeten betalen. Of de erfpacht nu wordt afgekocht, of later onder het nieuwe stelsel wordt herzien onder de nieuwe regels.

Particulier verhuren onder druk

Particuliere verhuurders van gereguleerde woningen moeten straks een aanzienlijk deel van de huur inleveren bij de gemeente of aan financieringslasten bij de bank. Samen met andere vaste lasten zoals OZB, waterschaps- en rioollasten, verhuurderheffing en vermogensrendementsheffing moeten zij straks meer gaan afdragen aan de verschillende overheden, dan er aan huur binnenkomt. Zij gaan geld toeleggen op de exploitatie van huurwoningen in Amsterdam. Voor onderhoud en verduurzaming blijft niets meer over. Particuliere exploitatie van huurwoningen op erfpachtgrond wordt zo vrijwel onbetaalbaar. Amsterdam telt ca. 54.000 gereguleerde particuliere huurwoningen.

Informatiemarkt erfpacht gemeente Amsterdam

Vanavond, 31 januari en op 1 en 2 februari a.s. is door de gemeente Amsterdam een Informatiemarkt Eeuwigdurende Erfpacht georganiseerd in de foyer op de eerste verdieping van het stadhuis, Amstel 1 te Amsterdam. De informatiemarkt is op die dagen geopend van 16:00 uur tot 21:00 uur.