Nieuwe Opiumwet

opiumwet-verhuurdersDe nieuwe Opiumwet kan gevolgen hebben voor verhuurders

Op 1 maart 2015 is de Opiumwet gewijzigd. Voor de vastgoedbranche heeft dit grote gevolgen. De gevolgen voor u als huiseigenaar worden op een rijtje gezet.

1. Wat verandert er precies?

Sinds 1 maart van dit jaar kan het OM ook bonafide verhuurders als zogeheten ‘facilitators’ van illegale hennepteelt beschouwen. Dit alles dient ertoe illegale hennepteelt in het land aan te pakken. Het is daarom zaak goed op onregelmatigheden van uw huurder(s) te letten. De nieuwe wet spreekt van handelingen ‘ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt’. Onder deze ruime definitie kan ook het verhuren van een woning vallen.

2. Wat kunt u doen om bestraffing te voorkomen?

De wetswijziging brengt een (kleine) kans met zich dat u wordt gestraft voor zaken waar u geen enkel besef van heeft. Niet alleen heeft u te kampen met schade aan de woning, maar ook riskeert u juridische straffen. Dat betekent dat er extra waakzaamheid wordt verlangd van verhuurders. U kan zich ineens in een lastige positie bevinden. U moet waken voor criminele activiteiten van uw huurder, maar tegelijk ontbreekt er iets als een register voor criminele huurders. Zonder een dergelijke zwarte lijst valt moeilijk te achterhalen of u met een criminele huurder te maken heeft of niet. Wellicht komt een dergelijke lijst er in de toekomst nog. Onder waakzaam zijn kunt u bijvoorbeeld denken aan het checken van onregelmatigheden in de energierekening.

3. Ook strafbaar voor illegaal downloaden huurder?

De verhuurder zit in een rol die principieel onjuist is, volgens Co Koning van vereniging Vastgoed Belang.
“Natuurlijk is het in het belang van de verhuurder dat zijn pand goed gebruikt wordt. Goed verhuurderschap houdt dan ook in dat je zo gewenst contact met de huurder onderhoudt en probeert op de hoogte te zijn van mogelijke schadelijke activiteiten. Maar om te stellen dat de verhuurder verantwoordelijk is voor het gedrag van de huurder is drie bruggen te ver. Verhuurders zijn geen maatschappelijk werkers. Worden zij dan binnenkort ook aansprakelijk gesteld voor huurders die illegaal downloaden?”
Zo ver zal het natuurlijk niet komen, maar duidelijk is dat u als verhuurder zich zomaar ongemerkt in een lastige positie kan bevinden.