Tijdelijke huurcontracten

Contracten

Wet Doorstroming Huurmarkt

De Wet Doorstroming Huurmarkt is officieel goedgekeurd door het kabinet.
Het meest belangrijke element van de Wet Doorstroming Huurmarkt voor de woningeigenaren van Principle Properties zit in de tijdelijke huurcontracten.

Tijdelijke contracten

Om beter in te spelen op de veranderende woonbehoeften op de woningmarkt en een efficiënter gebruik van de woningvoorraad, heeft het kabinet via een wijziging van het Burgerlijk Wetboek de mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten uitgebreid. Onderstaande elementen worden  doorgevoerd door middel van een uitbreiding van de specifieke categorieën van ‘dringend eigen gebruik’:

  •       Uitbreiding van de Leegstandswet met de categorie te koop staande huurwoningen
  •       Aanpassing en verruiming van de ‘diplomatenclausule’
  •       Introductie van (onder voorwaarden) tijdelijke huurcontracten

De ‘Introductie van tijdelijke huurcontracten’ biedt perspectief voor de woningeigenaren van Principle Properties om de woning voor bepaalde tijd te verhuren.

Wat houdt dit in?

Dit type contract heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Het is dus mogelijk om een contract op te stellen voor bijvoorbeeld 6 maanden. De verhuurder mag deze huurovereenkomst niet eerder beëindigen dan initieel is afgesproken. De huurder mag dit wel, maar hij of zij dient rekening te houden met de gebruikelijke één maand opzegtermijn. Daarnaast moet de verhuurder binnen de laatste drie maanden van het huurcontract, maar vóór ingang van de laatste maand, de huurder in kennis stellen dat zijn huurcontract afloopt.

De wijzigingen in het huurrecht en dus de tijdelijke huurcontracten gaan in per 1 juli 2016.

Als u vragen heeft met betrekking tot het verhuren van uw woning, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze consultants.