Vergunningsplicht voor woningdelen in Amsterdam

Het is een tendens die zich in alle wereldsteden tegenwoordig afspeelt: een woning delen met bijvoorbeeld meerdere vrienden. Dit is in grote steden veelvoorkomend vanwege de krapte op de woningmarkt en het feit dat woningen voor alleenstaanden in grote steden onbetaalbaar zijn geworden. Zo ook in Amsterdam.

Vergunningsplicht in Amsterdam

Gemeente Amsterdam stelt vanaf 1 januari 2017 een vergunningsplicht in voor deze manier van samenwonen. Door deze vorm van samenwonen vindt er feitelijk een omzetting plaats van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimte; ook wel kamergewijze bewoning genoemd. Het doel van deze vergunningsplicht is het geven van sturing op de woningvoorraad en het vergroten van de leefbaarheid.

Dit laatste heeft betrekking op dat er meer overlast veroorzaakt zou worden bij het delen van een woning met meerdere volwassenen. Co Koning, algemeen directeur van Vastgoed Belang; de brancheorganisatie van particuliere beleggers in vastgoed, is verbaasd over dit besluit. ‘De gemeente zou dit soort initiatieven juist moeten toejuichen, want door deze vorm van samen leven komen juist meer woningen vrij’, aldus Co Koning. Daarnaast vult Koning aan: ‘Overlast wordt aangevoerd als argument tegen het zogenoemde “Friends-concept. Dit is klinkklare onzin. Wat is nou het verschil tussen vier vrienden, die een woning delen of een gezin? Ook ‘gewone’ gezinnen veroorzaken weleens overlast.’’

Overgang

De woongroep als vergunning-vrije woning is begin 2017 afgeschaft. Dat betekent dat er geen nieuwe woongroepen kunnen worden aangemeld.

Tussen 15 december 2016 en 31 december 2016 hadden huurders van woongroepen de mogelijkheid om de bestaande situatie te legaliseren. Indien aan de oude voorwaarden voor woongroepen voldaan werd, gold er geen vergunningplicht voor deze woongroepen. Volgens de algemeen directeur van Vastgoed Belang was deze periode echter vrij kort, mede door de vele feestdagen in dit tijdsbestek. Hierdoor zouden vele huurders niet op tijd zijn geweest met de aanvraag.

Naar inschatting zouden zesduizend huurders in Amsterdam gevolgen kunnen ondervinden aan dit nieuwe verhuurbeleid.

Nieuwe regels woningdelen

Woon jij ondanks deze nieuwe regelgeving op het moment met meer dan 2 volwassenen in een woning in Amsterdam? Dat betekent dat je een aantal nieuwe eisen in acht moet nemen. Indien je met meer dan 2 volwassenen samen gaat wonen, of al samenwoont, moet de woning aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Er moet een gemeenschappelijke verblijfsruimte zijn;
  • De kamers moeten voldoen aan eisen voor geluidsisolatie;

In sommige gevallen moet er naast de bovenstaande voorwaarden ook een omgevingsvergunning aangevraagd worden, die in lijn is met het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan kan vermeld zijn wat het aantal toegestane huishoudens is op het betreffende adres. Indien je met meer dan 2 volwassenen samenwoont, betekent dat het meerdere huishoudens betreft.

In alle gevallen moet een vergunning aangevraagd worden door de eigenaar van het pand. Voor het volledige overzicht aan voorwaarden, bezoek dan de website van de gemeente Amsterdam.

Benieuwd naar de impact voor uw woning die u verhuurt? Principle Properties is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Contacteer een van onze specialisten voor meer informatie.