Verhuurdersheffing, puntenstelsel en huurtoeslag afschaffen?

regelgeving-verhurenHervormen van de huurwoningmarkt

Recentelijk is gepleit voor het afschaffen van de verhuurdersheffing, het puntenstelsel en de huurtoeslag. Daarmee moeten we in Nederland uitkomen op een volledig geliberaliseerde particuliere huurwoningmarkt. Welke veranderingen liggen op tafel en wat betekenen die voor u?

1. Maatregelen van de minister

In de eerste plaats is minister Blok druk bezig met het hervormen van de huurwoningmarkt. Enkele maatregelen zijn:

  • het tijdelijk verruimen van de inkomensgrens voor sociale huurwoningen
  • het vergroten van de mogelijkheden voor het aanbieden van tijdelijke huurcontracten
  • het meer marktconform maken van het puntenstelsel

Doel daarachter is onder meer het verminderen van de regeldruk voor huurders. Minister Blok spreekt van een “groter regelvrij gebied in de huurmarkt”, “waarmee goed ingespeeld kan worden op nieuwe ontwikkelingen in de markt en de vraag naar huurwoningen”.

2. Een stap verder?

De vastgoedbranche, ook Principle Properties, juicht deze maatregelen toe, maar wil nog een stap verder gaan. Het liefst zien we de tijdelijkheid van de maatregelen verdwijnen zodat op de langere termijn een volledig geliberaliseerde huurwoningmarkt kan ontstaan. Positief is de branche ook over de brede toepassing van de vrijstellingen bij transformatie, zodat ook bijvoorbeeld leegstaande winkelpanden kunnen worden tegengegaan. Verder is opgeroepen tot het afschaffen van de verhuurdersheffing, het puntenstelsel en de huurtoeslag. Daarbij komt de verantwoordelijkheid voor het aanbieden van woningen aan mensen met een laag inkomen bij woningcorporaties te liggen. U bent daarmee als verhuurder vrij om panden al dan niet tijdelijk te verhuren.

3. Blokkade voor investeringen

Jan Kamminga, voorzitter van Vastgoed Belang, licht de plannen toe: “‘De verhuurdersheffing en het puntenstelsel vormen een grote blokkade voor investeringen in de woningmarkt. We zijn blij dat dit onomstotelijk is aangetoond en dat de minister zijn conclusies trekt. Het is nu zaak deze beperkte maatregel uit te breiden naar de gehele particuliere huurwoningmarkt. Stel je eens voor wat dat zou betekenen voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid.”

Wellicht is dit een eerste opstap tot een volledig geliberaliseerde huurwoningmarkt.