Verplicht energielabel per 1 juli

Bent u een huiseigenaar die een woning of gebouw wil verhuren of verkopen? Dan moet u per 1 juli 2015 het ter beschikking stellen van een energielabel in overweging mee nemen. Een energielabel geeft aan hoe zuinig het huis is met gas, elektriciteit en warmte. De overheid heeft per 1 juli meer mogelijkheden om sancties op te leggen wanneer dit energielabel ontbreekt bij verhuur. Deze sancties kunnen ingrijpende gevolgen hebben. Zorg er daarom voor dat uw panden te allen tijde voorzien zijn van een energielabel. Dit label moet u immers aan de huurder of verkoper ter beschikking kunnen stellen. Zo niet, dan kan in het uiterste geval een bestuurlijke boete of last onder dwangsom volgen.

Bestuurlijke boete

De overheid, of eigenlijk de Inspectie Leefomgeving en Transport, kan per 1 juli een bestuurlijke boete opleggen als de plicht een energielabel ter beschikking te stellen niet wordt nageleefd. Dit is bepaald in artikel 120b van de gewijzigde Woningwet. De boete kan al met al fors oplopen tot wel enkele duizenden euro’s. Vanzelfsprekend zal de inspectie de boete niet opleggen als u zich keurig aan de regels houdt en uw panden van energielabels voorziet.

Last onder dwangsom

Ook voor 1 juli al kon de overheid een last onder dwangsom opleggen. Eigen aan die sanctie is de mogelijkheid tot herstel. Daardoor verbeurt de huiseigenaar geen dwangsom. Het gaat om een maatregel gericht op herstel van het gebrek, in dit geval de afwezigheid van een energielabel. Het verschil met de bestuurlijke boete is dat die niet zo’n herstelmogelijkheid heeft: wordt eenmaal een boete opgelegd, dan is die ook direct verschuldigd (de bestuursrechtelijke mogelijkheden van bezwaar en beroep daargelaten).

Stel een energielabel ter beschikking

Kenergielabel verhurenortom: de gewijzigde Woningwet brengt een extra sanctiemogelijkheid mee. Gelukkig is die eenvoudig te voorkomen door tijdig een energielabel ter beschikking te stellen. Wilt u meer weten over de nieuwe energielabel verplichtingen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.