Wat u nog niet wist over de huurverhoging wetswijzigingen

Wat u nog niet wist over de huurverhoging wetswijzigingen

Voor volgend jaar (2017) krijgen private verhuurders te maken met een lang verwachte wetswijziging. Het kabinet voert een verandering door met betrekking tot het vaststellen van de huurprijzen. Daarnaast biedt de wet meer mogelijkheden voor het afgeven van tijdelijke huurcontracten. Deze nieuwe wijziging moet het voor huurders op de woningmarkt gemakkelijker maken om aan een huurwoning te komen.

Dit betekent het volgende voor de huurprijzenhuurwetswijzigingen

Voor private huurwoningen zal het mogelijk worden om de huurprijzen te verhogen naar 2,5% tot 4% boven de inflatie. Het laatstgenoemde percentage geldt voor de huurders die een hoger inkomen hebben, dus meer dan € 39.874 verdienen op jaarbasis. In deze categorie gelden er uitzonderingen voor:

  • Huishoudens die bestaan uit minstens 4 personen
    Huishoudens met in ieder geval één persoon met een pensioengerechtigde leeftijd, waarmee wordt de leeftijd bedoeld waarop gestopt wordt met werken, hetzij vrijwillig of wegens ouderdom
  • De huishoudens die vallen binnen tenminste één van deze punten zijn vrijgesteld van de extra huurverhoging van 4%. Voor hen geldt dus de standaard huurverhoging van 2,5%.
    Binnen welke categorie de huurder valt wordt gecontroleerd middels de huishoudverklaring. Deze huishoudverklaring is verkrijgbaar via de Belastingdienst.

Een beperking voor toegelaten instellingen

De nieuwe regels gelden ook voor onder meer corporaties. Deze krijgen te maken met een beperking, wat inhoudt dat er een maximale huursomstijging van 1% plaats mag vinden boven de inflatie. De extra verhoging ten gevolge van huurharmonisatie van vrijgekomen woningen is hierbij inbegrepen. De huurprijzen mogen in alle bovenstaande gevallen niet verder stijgen dan de maximaal toegestane huurprijs die geldt voor dit soort woningen, welke worden berekend aan de hand van het puntenstelsel. De laatste wijziging betreft de inkomenstoets. Het inkomen zal om de 3 jaar worden getoetst vanaf 2017. Ook zullen gepensioneerden met een hoog inkomen niet langer worden geschaard onder de inkomensafhankelijke huurverhoging. Voor dit jaar is het nog zo dat de huurprijzen met maximaal 2,1% tot 4,6% mogen stijgen.