Welke regels gelden er betreft woning splitsen voor verhuur?

Wanneer je ruimte over hebt in je woning, kun je ervoor kiezen om het deel dat je niet gebruikt te verhuren. Een woning splitsen wordt dat genoemd. Overweeg je dit? Dan is het belangrijk om te weten dat hier regels aan verbonden zijn. Ook is het niet bepaald goedkoop om zoiets uit te voeren, maar gelukkig kun je het geïnvesteerde bedrag terug verdienen met de geplande verhuur. Maak gebruik van de mogelijkheid om je goed te verdiepen in dit onderwerp, zodat je tussendoor of achteraf niet voor onaangename verassingen komt te staan. Houd in ieder geval rekening met verschillende kosten die je zult maken, zoals de ontwerpkosten, verbouwingskosten en kosten omtrent het aanvragen van vergunningen.

Verschillende vergunningen

Er bestaan twee verschillende soorten van woning splitsen, namelijk een kadastrale splitsing en een bouwkundige splitsing. Omdat het verhuur betreft, heb je uitsluitend van doen met een bouwkundige splitsing. Je dient hiervoor vaak een ‘omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen’ aan te vragen. Het wel of niet aanvragen ervan, heeft te maken met het bouwplan. Ook heb je een splitsingsvergunning nodig. In de meeste gevallen is het alleen mogelijk deze per brief aan te vragen bij de gemeente. Of de vergunning goed wordt gekeurd, heeft voor een groot deel te maken met het bestemmingsplan. Is je aanvraag in strijd met het bestemmingsplan? Dan heb je de volgende omgevingsvergunning nodig: Planologisch strijdig gebruik bestemmingsplan. Wanneer de WOZ-waarde beneden de € 305.000 is, is het vaak ook noodzakelijk om een vergunning tot woningvorm aan te vragen bij de gemeente waar je ingeschreven staat. Je hebt hiervoor bouwtekeningen nodig en eventueel een constructieberekening.

Leefbaar en veilig

Het spreekt eigenlijk voor zich dat de woning die je aanbiedt leefbaar en veilig is. Hierbij moet voldaan worden de wetgeving rondom brandveiligheid, denk aan brandblussers, het plaatsen van rookmelders, het opstellen van een vluchtroute en het toegang hebben tot een brandtrap. Ook dient er een brandscheiding te zijn aangebracht die voldoet aan de wettelijke eis van 60 minuten weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag. Wat betreft toiletvoorziening en badkamer gelden er ook speciale eisen. Twijfel je of het woning splitsen wel of niet binnen het bestemmingsplan valt? Of wil je geadviseerd worden over de specifieke regels die gelden in jouw gemeente? Raadpleeg dan het bouwloket van je gemeente.