De wijzigingen per 01-10-2016 van het woningwaarderingsstelsel

Op 1 oktober 2016 zal het woningwaarderingsstelsel (WWS) worden gewijzigd. De WWS is het afgelopen jaar al eerder gewijzigd door de introductie van de WOZ-waarde.
Minister Blok vindt dat het middensegment vergroot moet worden. Dat is het segment vlak boven de liberalisatiegrens. Blok gaat ervan uit dat wanneer er meer woningen in dat segment verhuurd kunnen worden, de doorstroming wordt bevorderd. Blok wil het middensegment vergroten door bepaalde woningen meer punten te geven, zodat deze boven de liberalisatiegrens (146 punten en meer) uitkomen.
In dit artikel wordt uitgelegd met welke wijzigingen u rekening dient te houden. Om het helder voor u te schetsen wordt in dit artikel ook kort de wijziging per 1 juli 2016 uitgelegd.

Berekening van het aantal punten voor de WOZ-waarde vanaf 1 juli 2016

Het puntenaantal van zelfstandige huurwoningen wordt sinds 1 oktober 2015 mede bepaald door de WOZ-waarde. In de berekening voor de punten voor de WOZ-waarde komen een tweetal bedragen voor die jaarlijks per 1 juli worden bepaald. Op 1 juli 2016 zijn die bedragen dus aangepast en wel als volgt:

  • Iedere € 7.995,00 (tot 1 juli 2016 € 7.900,00) van de WOZ-waarde; en
  • Iedere € 122,00 (tot 1 juli 2016 € 120,00) van de WOZ-waarde per m2.

Om het aantal punten voor de WOZ-waarde te berekenen, moet dus de volgende berekening worden toegepast:

WOZ-waarde : € 7.995,00 = aantal punten X
WOZ-waarde : oppervlakte van de woning : € 122,00 = aantal punten Y
Aantal punten X + aantal punten Y = totaal aantal punten voor de WOZ-waarde

Er is zijn een aantal punten waar men rekening mee dient te houden bij het berekenen van het puntenaantal voor de WOZ-waarde:

  • Er zal altijd worden gerekend met een WOZ-waarde van minimaal € 40.480,00 (tot 1 juli 2016 € 40.000,00). Dus als de WOZ-waarde van de woning onder dit bedrag ligt, wordt gerekend met een WOZ-waarde van € 40.480,00;
  • Bij nieuwbouw zal worden uitgegaan van de waarde die na oplevering kan worden vastgesteld op grond van het taxatieverslag van de gemeente;
  • Aan nieuwbouwwoningen die worden opgeleverd in 2015, 2016, 2017, 2018 of 2019 en die voor de onderdelen 1 tot en met 8 (en 12 bij zorgwoningen) van het WWS minimaal 110 punten hebben, worden voor de WOZ-waarde minimaal 40 punten toegekend. En dat blijft zo voor deze woningen, dus ook na 2019. Deze regeling is tijdelijk. Voor nieuwbouwwoningen die na 2019 worden opgeleverd geldt de regeling niet.

Wijzigingen per 1 oktober 2016: vergroting middensegment

Blok introduceert bijzondere maatregelen in de regio’s Utrecht en Amsterdam. Daar wordt het tekort aan middensegmentwoningen het sterkst gevoeld. Daarom wordt het woningwaarderingsstelsel op 1 oktober 2016 als volgt aangevuld.

Punten voor kleine nieuwbouwwoningen in de regio’s Utrecht en Amsterdam

Voor woningen in de regio’s Utrecht en Amsterdam kleiner dan 40 m2 die worden opgeleverd in 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021 in de schaarste gebieden zal één punt worden toegekend voor:

  • elke € 7.995,00 van de WOZ-waarde; en
  • elke € 51,00 van de WOZ-waarde per m2.

Heeft u nog vragen over de wijziging die per 01 oktober van start gaat? Of wilt u meer informatie over het berekenen van het aantal punten van uw woning? Neem dan contact op met één van onze product managers.