WOZ-waarde telt mee voor puntensysteem huurwoning

Het zat er al een tijdje aan te komen maar per 1 oktober gaat de WOZ-waarde van een huurwoning (wet Waardering Onroerende Zaken) meetellen bij de berekening van het aantal punten op grond van het woningwaarderingsstelsel (het puntensysteem). Het doel hierachter is om tot een huurprijs te komen die beter past bij de economische markt voor huurwoningen.

Berekening punten huurwoning op grond van WOZ

Hoe gaat de berekening met behulp van de waarde WOZ in het nieuwe puntensysteem in zijn werk? Voor elke € 7.900 van de waarde van de huurwoning krijgt zij 1 punt. Daarnaast wordt 1 punt gerekend voor de waarde op grond van de WOZ gedeeld door de oppervlakte per € 120.

Voorbeeld:
WOZ-waarde is € 150.000 en woningoppervlakte is 70 m2.
150.000/7.900 = 18,99 punten
150.000/70/120 = 17,86 punten
Totaal = 36,85 punten
Na afronding = 37

De hiervoor aangegeven kengetallen (€ 7.900 en € 120) zullen jaarlijks per 1 juli (opnieuw) worden vastgesteld. Dit nieuwe systeem leidt ertoe dat er meer punten worden vergeven voor woningen met een hoge waarde. Hiermee wordt de economische realiteit, zeker voor vastgoedbeheerders, meer recht gedaan.

Nieuw puntensysteem alleen voor nieuwe contracten

puntensysteem-woz-huurwoningBestaande huurcontracten vallen buiten de regel van het nieuwe aantal punten op grond van de WOZ waarde van de huurwoning. Dat betekent dat de nieuwe regels per 1 oktober 2015 alleen gelden voor nieuwe contracten. Voor bestaande afspraken tussen verhuurders en huurders blijft het jaarlijkse percentage voor inflatie dat het kabinet vaststelt gelden.

Uitzonderingen op het nieuwe puntensysteem

Niet alleen geldt het nieuwe puntensysteem alleen voor nieuwe contracten, ook zijn er nog twee uitzonderingen. Ten eerste telt de waarde WOZ niet mee bij de berekening van de huurprijs van kamers en andere onzelfstandige woonruimte. Ten tweede telt zij ook niet mee in het geval van geliberaliseerde huurcontracten, oftewel contracten in de vrije sector met een huurprijs boven de liberalisatiegrens. Doe bij twijfel de Huurprijscheck van de Huurcommissie.